Nyhet! Nu kan du bli stödmedlem

Vill du bidra till landsbygdsutvecklingen men har svårt att hinna med föreningslivet? Bli stödmedlem i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Att bli stödmedlem innebär att du bidrar till vårt dagliga arbete för att utveckla landsbygden och dess näringar. Varje år investerar Hushållningssällskapet i olika utvecklingsprojekt för att sprida kunskap och skapa fler konkurrenskraftiga företag, till nytta för alla som bor och verkar på landsbygden.

Medlemskapet kostar 200 kr/år och gör dig till en viktig investerare i landsbygdens framtid.

Välkommen som stödmedlem hos oss!

Klicka här för att bli medlem!