Nybildat bolag för juristtjänster – Hushållningssällskapet Juridik AB

Hushållningssällskapet kompletterar, förbättrar och breddar sin rådgivning genom ett nytt bolag med juridiska tjänster. Hushållningssällskapet Juridik AB - Din gröna juristpartner.

Hushållningssällskapet Juridik AB blir ett nationellt bolag med kvalificerade jurister placerade på cirka 15 orter runt om i landet.

‒ Juridiska tjänster efterfrågas alltmer av företagarna i den gröna sektorn. Företagandet har blivit mer komplext och många behöver hjälp med bland annat myndighetskontakter. Vi anpassar våra tjänster efter hur behovet ser ut, säger vd:n Katarina Wiklund.

Hon har lång erfarenhet som jurist inom det gröna näringslivet och har som vd för Hushållningssällskapet Östergötland fått alltfler kunder i hela landet inom juridiska tjänster. Därför var det ett naturligt steg att starta bolaget.

‒ Hushållningssällskapet har tänkt på det här länge. Det är svårt för småföretagare att själva ha kompetensen. Då kan vi vara deras gröna juristpartner och erbjuda paketlösningar med specialiserad och oberoende rådgivning, säger Katarina Wiklund.

Juristerna i bolaget riktar sig främst till landsbygdsföretagare, bland annat inom jord- och skogsbruk. Eftersom hushållningssällskapen är en särskild juridisk form utan ägarintressen garanteras att rådgivningen är oberoende. Genom det nationella bolaget har alla hushållningssällskapen tillgång till spetskompetensen.

‒ Juridik bygger på förtroende. En del ärenden som generationsskiften kräver fysisk närvaro, men vi kommer också att utveckla digitala tjänster, säger Katarina Wiklund.

Hushållningssällskapet Juridik AB anställer jurister med gedigen erfarenhet. De kommer därför att erbjudas delägarskap med långtgående inflytande i bolaget.

Hushållningssällskapen i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Jönköping, Skaraborg, Sjuhärad, Östergötland och Norrbotten-Västerbotten är delägare liksom Hushållningssällskapens förbund och rådgivningsbolagen HS Konsult AB och HIR Skåne AB.

Mer information:

Katarina Wiklund, vd för Hushållningssällskapet Juridik AB och Hushållningssällskapet Östergötland

Mobil 0706-63 03 09 E-post katarina.wiklund@hushallningssallskapet.se

Ladda ner pressmeddelandet om Hushållningssällskapet Juridik AB