Nyanlända långt ifrån arbetsmarknaden – gårdar på landsbygden lösningen?

Med erfarenheterna från SLU Alnarp och deras rehabträdgård och Hushållningssällskapets kunskap om integrationsarbete undersöker Hushållningssällskapet på vilket sätt man kan arbeta med Grön Arena-gårdar som ett verktyg för att lösa den stora utmaning vi har i Sverige med att få nyanlända att komma i arbete.

Hösten 2015 tog Sverige emot väldigt många i behov av skydd, men alldeles för många av dem riskerar nu att fastna i ett utanförskap i Sverige då de har svårt att få ett arbete.
”- Vi ser att långt ifrån alla nyanlända står rustade för att kliva in på arbetsmarknaden, de är inte redo. Därför arbetar vi med ett Försteg, steget innan arbetsmarknaden, där vi med hjälp av arbetet på gården får personer att börja bygga upp sin självkänsla, att de får känna tillhörighet och komma ifrån sitt utanförskap. Gårdens djur och odlingar är fantastiska verktyg när det gäller att skapa en positiv utveckling för individer”, säger Christer Yrjas, nationell projektledare för Grön Arena.

På Grön Arena-gården är deltagarna i minst åtta veckor. Projektet genomförs på 12 gårdar runt om i Sverige. Först ut är Lyckegården utanför Munka-Ljungby i Skåne, där Amalia Falck där hon driver företaget Med Naturen.
”- Hos mig får deltagarna växa med ansvar, i sin egen takt och förmåga. Det gör att de känner sig trygga och känner en gemenskap”, konstaterar Amalia.

På gården finns får, höns, kaniner och trädgårdsodling.
”- Fåren är mina bästa medarbetare! De blir ompysslade med mat och gos. De ger tillbaka närhet och beröring. Rent vetenskapligt ger det en oxytocinutsöndring (välmåendehormon) hos personen, och hen känner sig lugnare och mer glad”, säger Amalia.

Målet och förhoppningen är att hitta en form för ett förstegsarbete som kan underlätta för samhället att komma vidare i arbetet med få personer i utanförskap i arbete.

Fakta:
Projektet finansieras av Jordbruksverket och genomförs av Hushållningssällskapet och 12 Grön Arena-gårdar över landet, från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Arbetet genomförs under hösten och vintern 2020. Deltagarna, som är fyra stycken på varje gård, deltar på gården minst åtta veckor.

En Grön Arena-gård är ett lantbruk som med djur, trädgård och omgivande natur arbetar för att personer med olika utmaningar i livet ska få hjälp till en meningsfull sysselsättning eller att komma vidare i sin utveckling. Grön Arena-gårdar finns över hela Sverige, närmare 80 stycken.

Kontaktpersoner
Amalia Falck, Grön Arena-företagare, 0709-66 66 67