Nya Sverigeförsöken 2019 och lansering av ny hemsida

Intresset för växtodlingsförsök är väldigt stort. Nu publiceras rapporten för Sverigeförsöken 2019 i ny form samtidigt som en ny hemsida lanseras (sverigeforsoken.se). För första gången publiceras resultaten i en enda bok.

Fältförsöken är mycket viktiga för lantbruket och livsmedelsproduktionen i Sverige. Med väntade klimatförändringar och regeringens mål att öka livsmedelsproduktionen är det avgörande med forskning om bland annat nya spannmålssorter, odlingsmetoder och bevattning.

Sverigeförsöken är det samlade namnet på de officiella regionala fältförsöken. Stiftelsen Lantbruksforskning, finansierar 40 procent av försöken, cirka 10 miljoner kronor om året.

– Sverigeförsöken är väldigt viktiga, de gör konkret nytta. I försöken kontrollerar man bland annat hur forskningsresultat fungerar i verkligheten – det har den enskilde lantbrukaren inte budget till, säger Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning.
Han betonar också att inriktningen på försöken stämmer väl överens med målen i den svenska livsmedelsstrategin.

– Det handlar om att öka den svenska produktionen, göra den mer hållbar och förbättra lönsamheten, säger han.
Boken med Sverigeförsöken 2019 omfattar 370 sidor där den intresserade läsaren kan göra en djupdykning i alla de fältförsök som Hushållningssällskapet utför.

– Det blir lättare att följa fältförsöken ur ett bredare perspektiv och det blir bättre kvalitet på rapporten när vi har informationen koncentrerad, säger rapportens redaktör, Ulrika Dyrlund Martinsson på Hushållningssällskapet Skåne.

Tidigare har försöken presenterats i tre regionala rapporter för Götaland och Svealand. Nästa år kan även Norrlandsförsöken komma med i den gemensamma boken.
Den nya hemsidan – Sverigeforsoken.se – gör det lättare att söka olika resultat och rapporter. Där finns också länkar för den som vill gå vidare. Omkring 40 000 rapporter laddades ned från hemsidan 2019. Det visar att det finns ett väldigt stort intresse.

– Man får bättre helhetsbild och ökad kännedom om vad som händer i andra delar av landet. Vi går lite djupare i boken och på nätet går det snabbare att sprida resultaten, säger Ola Hallin på Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Boken kommer ut i dagarna samtidigt som den nya hemsidan lanseras.

För mer information om regionala försök:

Skåne
Ulrika Dyrlund Martinsson 010-476 20 31
ulrika.dyrlund-martinsson@hushallningssallskapet.se

Sjuhärad
Ola Hallin, 0325-61 86 14
ola.hallin@hushallningssallskapet.se

Östergötland
Sven-Åke Rydell, 0708-29 08 34
sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se

Mälardalen, Sörmland, Dalarna-Gävleborg
Anders Ericsson, 070-562 02 71
anders.ericsson@hushallningssallskapet.se