Nya Prytzlån till Halland

Vid sitt sammanträde 26 maj beslutade styrelsen för C R Prytz fond om utlåning till 17 sökande med totalt 9,5 miljoner. Beloppen varierar mellan 250 tkr till 800 tkr och avsåg huvudsakligen fastighetsförvärv men även ett par mindre byggnationer.

I styrelsen sitter f d landshövding Lars-Erik Lövden, Oscar Hartzell, Bo Andersson från KSLA samt Göran Karlsson, Väröbacka och Lars Björnberg, Laholm. Hushållningssällskapet Hallands VD Gun Olsson är sekreterare och kassör.

Läs mer om Prytz Donationsfond här.

prytz_bild