Nya lokaler för skog

Nu sätter vi igång och bygger en ny undervisningslokal för Helgesbo skogsutbildning på Ingelstorps naturbruksgymnasium.

Byggnaden ska användas för motorsågsutbildningen och rymma både omklädningsrum och undervisningslokaler. Nu väntar vi bara på bygglovet. I samband med byggnationen kommer en körplan och terrängbana anläggas för övningar i att köra skogsmaskiner och terrängfordon.

I och med denna satsning slipper eleverna att pendla till Helgesbo som de gjort de senaste åren. Hushållningssällskapet har avtal med Kalmar kommun om möjligheter att använda deras skog för observationsstudier och praktiska övningar, vilket ger tillgång till fler typer av skog och skapar ytterligare en dimension i utbildningen. Skogsmarken på Helgesbo användas även i fortsättningen i utbildningen bland annat för lärandet om skogsnäringens cykler. Håller i projekteringen gör Hushållningssällskapets byggrådgivare Johan Johansson.