Mer samarbete och bättre resultat för Hushållningssällskapen

Bättre resultat och ökad omsättning är det sammanlagda facit för 2016 som landets hushållningssällskap presenterade vid förbundsstämman.

Totalt förbättrades resultatet med 30 miljoner kronor från 2015 till en vinst på drygt 24 miljoner efter skatt 2016.

— Vi är inne i en positiv trend på många sätt. Nya kunder, mer samarbete och bättre resultat. Det är roligt att de senaste årens arbete bär frukt och att de flesta sällskapen och bolagen nu har svarta siffror, säger förbundsdirektör Jesper Broberg.

Tre sällskap sticker ut med resultatmässigt förra året: Skåne med vinst på 12,3 miljoner kronor medan Västernorrland och Kalmar-Kronoberg-Blekinge redovisade plus på 5,2 respektive 5 miljoner kronor. De tre har störst omsättning av hushållningssällskapen och alla tre driver naturbruksgymnasier.

—Vi har haft ett gynnsamt år där alla verksamheter 2016 gick med vinst. Vi tror på ett bra resultat även i år, säger Anders Segebo, vd för Hushållningssällskapet Västernorrland.

— Vi tog över en förlusttyngd landstingsdriven skola och nu har vi fått ordning på kostymen.

HS Konsult, rådgivningsbolag som ägs av fyra hushållningssällskap i Mellansverige, följer den totala trenden.

— Vi är inne i en fantastisk utveckling och har fokus på att leverera mycket nytta till den gröna näringen. Vi har en otroligt engagerad personal med ett väldigt driv som ser till att skapa ännu mer nytta, säger HS Konsults vd Bo Selerud.

I västra Sverige har det gått upp och ned de senaste fem åren, men trenden är positiv. Från och med i fjol ökar dessutom samarbetet mellan de tre hushållningssällskapen i Väst, Skaraborg och Värmland.

— Vi går åt rätt håll. Vår kärnverksamhet — rådgivning och konsultverksamhet — i Skaraborg går 900 000 kronor bättre än 2015 och hela ledningsgruppen är utbytt. Vi tyngs av kostnader för fastighetsunderhåll, men vi ser resultat av de åtgärder vi har satt in, säger Monika Andersson Skall, vd på Hushållningssällskapet Väst och sedan i fjol även tf. vd för Skaraborg.

De 17 hushållningssällskapen är tillsammans organiserade i Hushållningssällskapens förbund. Förbundet hade sin årsstämma den 18 maj Stockholm där alla sällskapens ekonomi redovisades.

Hushållningssällskapen är fristående och icke vinstmaximerande organisationer, men det krävs ändå att verksamheterna går med plus.

— De enskilda Hushållningssällskapen behöver tjäna pengar för att kunna fortsätta vara oberoende och självständiga aktörer runt om i landet, säger Jesper Broberg.

 

Resultat Hushållningssällskap 2016