Ny webbkursplattform för skogsägare

Webbkursplattformen ”Klimatsmart och Klimatsäker skog” är ett nytt verktyg för en hållbar och bibehållen produktion för skogsägare.

Klimatförändringar är något som berör alla. Klimatet finns ständigt runt oss och i takt med att klimatet förändras tvingas vi alla att anpassa oss till nya förutsättningar. Hur vi agerar påverkar även i sin tur hur klimatet framöver kommer bli. För skogssektorn är klimatförändringen kanske mer påtaglig än många andra. Hur man agerar i skogsbruket påverkar koldioxidbalansen i atmosfären. Men näringen är också direkt beroende av klimatet. En torr sommar kan ödelägga hundra års tillväxt över en dag och en förskjuten nattfrost på våren kan döda nästa generations plantor över en natt. Men klimatförändringen för också med sig möjligheter att ställa om och öka produktionen. En mildare vinter kan innebära möjligheter att odla nya trädslag och den förlängda växtsäsongen kan öka årstillväxten i skogen. Som skogsägare innebär det att klimatförändringen är ett faktum att ta hänsyn till vid planering av skogsbruk. Och vi ska göra det bästa möjliga av situationen.

”Klimatsmart och Klimatsäker Skog” riktar sig främst till dig som är nyfiken på hur du som markägare kan agera för en hållbar och bibehållen produktion på din fastighet vid ett förändrat klimat.

Den här kursen är en del av ett större kurspaket med både fysiska och digitala kurser. De digitala delkurserna guidar dig genom grunderna i hur skogen kommer påverkas av klimatet framöver. Till detta kommer en fördjupning om skogsbränders beteende. Vid de fysiska kurserna avhandlas aktuella ämnen kring skog och klimat. Allt från barkborreskador till arbetet med nya plantmaterial.

– Vi har samlat kunskap kring klimatförändringar och brutit ner det i förklarliga kapitel kring temperatur, nederbörd och vind och hur det påverkar skogsbruket i olika stadier. Det är sedan viktigt att få ett lokalt perspektiv till frågan så man som markägare kan relatera till vetenskapen. Därför ordnar vi träffar lokalt med aktuella teman runt om i landet, säger Magnus Ekström en av projektledarna inom Hushållningssällskapet.