Ny vd på Västra utsedd – tillträder mars 2023

Ove Konradsson aviserar pensionering mars 2023 – Viktoria Bawelin utses till efterträdare.

Hushållningssällskapet Västras vd Ove Konradsson har till styrelsen tillkännagett att han avser gå i pension under mars 2023. Styrelsen har beslutat att Viktoria Bawelin, idag affärsområdeschef och vice vd i företaget, tar över efter Konradsson.

Ove Konradsson tillträdde som t.f. vd i maj 2019 för att genomföra sammanslagningen av Hushållningssällskapen i Värmland, Skaraborg och Väst. Tjänsten förändrades till vd i september 2019 med det tydliga uppdraget från styrelsen att efter en lång rad år av driftförluster skapa lönsamhet i det nya Hushållningssällskapet Västra. Samtidigt var målet att kraftigt öka kundorienteringen i syfte att bli företagets kunders och medlemmars självklara val avseende Västras breda utbud av konsulttjänster, samt att nå ökad attraktion som arbetsgivare.

Lönsamhet har sedan ett par år uppnåtts och stora steg har tagits i den ständiga utvecklingen att bli kundernas viktigaste samarbetspartner. Det har också skett omfattande investeringar i verksamheten, kompetensutvecklingen av medarbetarna och ökad stabilitet har uppnåtts.

– Jag har lång erfarenhet av att genomföra förändringar och förbättringar av företag, men jag måste säga att resan tillsammans med medarbetarna och att få vara med att utveckla Västra till ett modernt, lönsamt konsultföretag i de gröna näringarnas tjänst har varit fantastisk, säger Ove Konradsson.

Konradsson avser under sin pensionering, utöver tid för familj och det egna samt sönernas jordbruk och stuteri, engagera sig i nya och befintliga styrelseuppdrag.

Hushållningssällskapet Västras styrelse, under ledning av Cecilia Ryegård, har sedan Konradsson gav beskedet analyserat situationen noga och kommit fram till att man vill fortsätta på den inslagna vägen. Styrelsens mål är att bibehålla lönsamhet och fortsätta den ständiga resan att utveckla Hushållningssällskapet Västra till att vara ett konsultföretag med djup och bred kompetens.

Styrelsen har funnit att den bästa kompetensen att tillträda vd-tjänsten redan finns inom företaget i form av nuvarande affärsområdeschef Viktoria Bawelin.

– Styrelsen är väldigt glada att Viktoria Bawelin accepterat erbjudandet att bli vd när Ove efter några mycket framgångsrika år på vd-posten väljer att pensionera sig. Ove har gjort ett enormt arbete i den stora utmaning som förelåg: få samman tre Hushållningssällskap i ett, att utveckla verksamheten och samtidigt vända vårt resultat. Viktoria Bawelin har varit med på den resan. Hon är utbildad agronom och har en gedigen erfarenhet av ledarskap i konsultorganisationer samt är väl förtrogen och medverkar engagerat i den utveckling som skett och sker i Västra. Därtill anser vi i styrelsen att det är glädjande att kunna påvisa att det finns goda karriärvägar inom Hushållningssällskapet Västra. Vi känner stor tillförsikt inför att Viktoria efterträder Ove under mars 2023, säger ordförande Cecilia Ryegård om styrelsens beslut.

Viktoria Bawelin kommenterar själv sitt nya uppdrag:

– Jag har varit affärsområdeschef i Västra sedan 2017 och trivs väldigt väl med såväl styrelse som våra kompetenta och engagerade medarbetare. Det känns därför naturligt att anta uppdraget samtidigt som det är en utmaning att bli vd. Det ska bli spännande att fortsätta den positiva utveckling Hushållningssällskapet Västra har i att erbjuda en bred och kompetent portfölj av tjänster till de gröna näringarna.

Ove Konradsson kommer att fortsätta i sin roll som vd till mars 2023, då Viktoria Bawelin kommer att efterträda. Hushållningssällskapet startar redan inför semestern 2022 processen med att finna Viktoria Bawelins efterträdare.

Cecilia Ryegård, 070-815 25 99
Viktoria Bawelin, 070-101 69 47
Ove Konradsson, 0708-53 13 25