Ny VD på Hushållningssällskapet Skåne

Karolina Aldén, 47 år, har utsetts till ny vd för Hushållningssällskapet Skåne.

Idag arbetar Karolina som vd på Berte kvarn i Slöinge.

– Vi är oerhört glada att rekrytera Karolina som ny vd. Hon matchar de kriterier som styrelsen satte upp när rekryteringsprocessen startade. Med Karolina får Hushållningssällskapet en vd som rör sig över hela skalan mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande, säger Hushållningssällskapet Skånes ordförande Carl-Otto Swartz.

– Jag är uppvuxen på en gård och har ett stort intresse för djur, natur och mat. Jag är livsmedelsingenjör i botten, med en halv agronomutbildning före det. Under hela min karriär har jag arbetat inom livsmedelsbranschen. Det har varit i många olika roller i hela värdekedjan, varav de senaste tio åren i kommersiella roller. Jag är en värdestyrd ledare som älskar att driva utveckling inom alla områden. Jag lägger stor vikt vid utvecklingen av vår viktigaste resurs, våra medarbetare.
Det är med stor glädje jag ser fram emot att få bli en del av Hushållningssällskapet Skåne. Den gröna sektorn är den viktigaste sektorn vi har. Att få arbeta inom denna sektor genom att bidra med ökad kompetens och kunskap inom så många områden som vi är verksamma inom känns fantastiskt spännande och inspirerande. Hur kan vi sprida vår kunskap än bredare? Finns många spännande infallsvinklar på den frågan.

Karolina Aldén efterträder Sven Fajersson som efter många år avslutar sin tjänst och går i pension.

För mer information kontakta Carl-Otto Swartz, 0705-51 00 21.