Ny VD på Gotland från september 2022

Stefan Lindstedt ny VD för Hushållningssällskapet Gotland och tillträder i september 2022. Stefan är jägmästare och kommer närmast från Skogsstyrelsen Stockholm-Gotland.

– Jag är stolt över att få arbeta på Hushållningssällskapet Gotland. Det är mycket motiverande att tillsammans med engagerade medlemmar och kompetenta medarbetare fortsätta det goda arbetet och samtidigt förbereda oss för framtidens utmaningar, säger Stefan.

Stefan Lindstedt är jägmästare och har ägnat en stor del av sitt arbetsliv inom den skogliga delen. Lång erfarenhet som chef och ledare. Social, öppen, tydlig och målmedveten. Har ett bra kontaktnät inom de gröna näringarna.

En stor del av uppväxten bodde Stefan på ön sedan bar det av till fastlandet för studier och arbete. För ca sex år sedan flyttade han tillbaka till Gotland med sin familj.

– Gotland betyder mycket för mig och min familj. Det finns ett stort lokalt engagemang i det gotländska yrkeslivet. De gröna näringarna har alltid varit centrala för mig och att skapa förutsättningar för god lönsamhet inom dessa är viktigare nu än någonsin, säger Stefan.

I sitt yrkesliv har han arbetat med olika befattningar som virkesköpare/rådgivare, verksamhetsutvecklare och olika chefspositioner i Holmen skog men också i Skogssällskapet. Har även varit Skogs- och jordbrukschef för SLUs lantbruksfastigheter.

Peter Olsson, förvaltningsutskottets ordförande, ser fram emot att Stefan med sin kompetens ska fortsätta utveckla Hushållningssällskapet till att vara landsbygdsföretagaren och lantbrukarens bästa resurs till gagn för utvecklingen av de gröna näringarna på Gotland.

Stefan kommer närmast från arbetet som distriktschef Stockholm-Gotland på Skogsstyrelsen. Han börjar arbetet Hushållningssällskapet i höst 2022.