Ny VD för Hushållningssällskapet Västra

Styrelsen kan nu meddela att Ove Konradsson är formellt utsedd till VD för Hushållningssällskapet Västra.

Styrelsen delar Oves syn på vikten av ett affärsmässigt tänk. Där det i grunden handlar om ett fungerande lagbygge där allas insatser är viktiga för att skapa en större helhet. Vi är övertygade om att Oves drivkraft, engagemang och stora kontaktnät kommer att vara en viktig del för Hushållningssällskapet Västras framtida utveckling.

Nu hälsar vi Ove Konradsson välkommen på riktigt!