Ny utvecklingsansvarig för trädgården på Öjebyn Agro Park

Hanh Huynh är ny på tjänsten som Hushållningssällskapets utvecklingsansvarige för trädgården på Öjebyn Agro Park. Här berättar hon mer om sig själv.

Jag heter Hanh Huynh och är ny på tjänsten som utvecklingsansvarig för trädgården på Öjebyn Agro Park. Dessförinnan var jag 2018 – 2019 projektledare för samarbetsprojektet ”Frilandsodling – Öjebyn Agro Park” Jag utexaminerades som hortonom med odlingsinriktning 1996. Vid sidan om anställningen på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är jag lantbruksföretagare med mjölkproduktion och grönsaksodling. Min arbetslivserfarenhet har erhållits bland annat genom tidigare tjänst som försöksassistent vid SLU, trädgårdslärare för vuxenstuderande på Grans Naturbruksgymnasium och projekt- och företagsstödshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Jag känner starkt engagemang för utvecklingsfrågor inom trädgård i allmänhet och grönsaksodling i synnerhet och är mycket nyfiken på möjligheter för yrkesmässig odling av äpple i norrbottniskt klimat. Jag har med åren insett att var sak tar sin tid. Äppelträden växer inte fortare, fröna gror inte snabbare och odlingssäsongen blir inte längre hur mycket man än önskar. Det är tålamodsprövande att vara trädgårdsodlare.

Som utvecklingsansvarig för trädgården på Öjebyn Agro Park kommer mina huvudsakliga ansvarsområden att vara initiering och ledning av utvecklingsprojekt, demo- och försöksodling samt verksamhetsutveckling.

Kontakt hanh.huynh@hushallningssallskapet.se