Ny utbildning för gröna näringarna

Hushållningssällskapet Kalmar-Krononberg-Blekinge drivet naturbruksskolorna Gamleby, Ingelstorp och Ingelstad. De har nu tagit hem arbetsförmedlingens upphandlingen för Småland och Öland.

Hushållningssällskapet har bedrivet arbetsmarknadsutbilning på olika håll i landet tidigare, men detta är första gången de tar hem uppdrag för sina skolor.

Det hela finns berättat i ena artikel i senaste numret av Lanmannen Ny utbildning för gröna näringarna 201504

Läs gärna mer om alla våra utbildningar