Ny tjänst ”Nollrute-mätning”

Skillnaderna i markens kvävemineralisering mellan åren 2015 och 2016 är stora. Detta beror bland annat på skillnader i nederbördsmängder under våren.

Med Hushållningssällskapet Östergötlands nya tjänst ”Nollrute-mätning” har man möjlighet att mer exakt bedöma behovet av ytterligare tillförsel av kväve, främst i höstvete men även i maltkorn.

Genom att täcka marken med en presenning när man kör med gödselspridaren kan man mäta den ogödslade markens leverans av kväve till grödan.

– Markens kväveleverans och en uppskattning av skördenivån används för att beräkna grödans totala kvävebehov. Denna siffra är sedan ett bra hjälpmedel när man ska lägga sista givan av kväve säger Louice Lejon, Ekorådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland.