Ny syn på lantbrukaren

Jennie Cederholm Björklund, Hushållningssällskapet Halland, disputerade i fredags inom innovationsvetenskap och har i sin avhandling studerat entreprenörskap i lantbruk och hur vi kan utveckla både lantbruk och hållbar landsbygd.

– Lantbrukare har traditionellt spelat en betydande roll i landsbygdsutvecklingen, och gör så än idag, säger Jennie.

Rollen har förändrats i takt med samhällsutvecklingen, vilket både stödsystemet och entreprenörskapsforskningen har missat. Idag betraktas de huvudsakligen som råvaruproducenter, genom att vara första steget i en livsmedelskedja, samt som naturvårdare på landsbygden där de håller landskapet öppet.

– Men lantbrukare bidrar med så mycket mer, poängterar Jennie. Deras värdeskapande sträcker sig långt bortom individuella företag och konkurrensfördelar och därför har de stor påverkan på landsbygdsutvecklingen.

Lantbrukare anses inte vara entreprenöriella, och har inte inkluderats i entreprenörskapsforskningen. Men avhandlingen visar det motsatta. Den visar också att lantbrukarna genom sin ”inbäddning” i bygden fungerar som möjliggörare för entreprenörskap på landsbygden, och att hållbarhet i lantbruket skiljer sig från hur både forskning och myndigheter arbetar med och mäter hållbarhet.

-Hållbarhet för lantbrukare är något helt annat än för traditionella entreprenörer. Det är varken ekonomi, uppmärksamhet eller berömmelse som driver lantbrukarna. De ser arbetet som en livsstil, och ser därmed hållbarhet ur ett extremt långsiktigt perspektiv – i flera generationer framåt, avslutar Jennie.

Avhandlingens titel: Value creation for sustainable rural development – perspectives of entrepreneurship in agriculture

För mer information, kontakta Jennie Cederholm Björklund på 070-584 55 99.