Ny studie kan leda till nya råd för majsetablering

Majs är en värmekrävande gröda vilket märktes tydligt i 12 fältförsök våren 2020. Efter försöken kan man nu konstatera att groningsprocessen för majs går mycket långsamt vid 10°C, långsammare än man tidigare trott.

Med en kall maj månad så blev fältuppkomsten i de tidigt sådda försöken luckiga. I de försöksleden med obehandlat utsäde där tiden för uppkomst var mer än 20 dygn gick fältuppkomsten ner. Leden med svampbetat utsäde klarade sig dock bra oavsett såtidpunkt, även om effekten av betningen avtog med tiden.

– Det är ett relativt stort försök vi gjort och hoppas kunna genomföra samma försök nästa år igen för att bekräfta vår tes som skulle innebära att rådgivningen för majsetablering borde ändras från 8°C till kanske 10°C. Årets resultat är tydliga och bekräftas av försök under 2018 och 2019 men vi vill se fler fältförsök, säger Magnus Nilsson vid Hushållningssällskapet Skåne.

Under våren 2020 såddes 12 majsförsök från Fjärlöv i norr till Bollerup i söder. Första sådatum var den 24:e april och sista 18:e maj. Två olika utsädespartier såddes i försöken, ett behandlat med Korit + Redigo M och ett obehandlat. Sorten var Pinnacle.

Uppkomsten blev långsam, ungefär 30 dagar på de tidigt sådda fälten. När juni närmade sig så konstaterades det att uppkomsten blev (ojämn) luckig, i parceller sådda med det obehandlade utsädet. I flera av de tidigt sådda försöken, så blev uppkomsten så dålig att det hade krävts omsådd.

Sveriges majsareal är 22 000 ha varav 19 000 ha finns i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar och Gotlands län. Totalt såddes 3-4 % av majsarealen om 2020 vilket motsvarar ca 800 hektar.

 

Under dagarna presenteras studien på Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens.

 

Vill du veta mer om försöken med majsetablering?

Kontakta Magnus Nilsson