Ny säsong med snö- och tjäldjupsmätningar

Under den 12 december inledde Hushållningssällskapet Östergötland säsongens snö- och tjäldjupsmätningar på Klostergården vid Vreta Kloster.

Vi fortsätter vår tradition med att mäta tjäldjup och snömängd vid två mätpunkter vid Klostergården. Vi har haft en period av kallare väder med temperaturer en bra bit under nollan (lägst de senaste 7 dygnen var -10 grader), men med inslag av snö på platserna.

Datum Tjäle plats 1 (cm) Snö plats 1 (cm) Tjäle plats 2 (cm) Snö plats 2 (cm)
12 december 13 4 13 4
Var är våra mätstationer? 
Plats 1 är på framsidan av Klostergården, utanför Vreta Kloster kyrka, på ett fält sått med speltvete där jordarten är mo.

Plats 2 är på på den bördiga och lägst belägna jorden på Klostergården längs vägen mot Rökinge, på ett fält sått med höstvete där jordarten är mullrik mellanlera.

Hur går det till? 
Tjälen mäts genom att en transparant slang fylls med en blandning av destillerat vatten och metylenblått. Slangen placeras i ett rör i marken. Blandningen är blå när den är flytande men blir transparant när den fryser så man mäter den transparanta delen för att få reda på tjäldjupet.
Mätningarna kommer genomföras veckovis och redovisas här på hemsidan.