Ny säsong med snö- och tjäldjupsmätningar

Idag inleder Hushållningssällskapet Östergötland säsongens snö- och tjäldjupsmätningar på Klostergården vid Vreta Kloster.

Vi har haft en period med bister kyla och en del barmark, så gissningarna bland rådgivare och försökspersonal i Östergötland kring hur långt ner tjälen var vid årets första mätning var många, men ingen svarade exakt som i tabellen nedan.

Datum Plats 1 tjäle (cm) Plats 1 snö (cm) Plats 2 tjäle (cm) Plats 2 snö (cm)
6 december 28 1 28 1
Plats 1 är på framsidan av Klostergården på ett fält som är plöjt.

Plats 2 är på baksidan av Klostergården på ett fält som är höstsått med spelvete.

Tjälen mäts genom att en transparant slang fylls med en blandning av destillerat vatten och Metylenblått, slangen sitter i ett rör i marken. Blandningen är blå när den är flytande men blir transparant när den fryser så man mäter den transparanta delen för att få reda på tjäldjupet.
Mätningarna kommer genomföras veckovis och redovisas här på hemsidan.