Ny produkt utvecklas – pyrolysolja av rörflen

Ett produktivt gräs och en ny produkt i form av pyrolysolja, båda med stor potential för nya hållbara samhällslösningar.

Senaste årens utvecklingsarbete och samverkan med rörflenodlarna i norr har resulterat i att Hushållningssällskapet initierat och medverkat i ett forskningsprojekt som SP Energy Technology Center AB i Piteå har genomfört under 2014-15.

Projektet har handlat om att tillverka erforderlig mängd pyrolysolja från rörflen för förbränningstester, karakterisera den tillverkade pyrolysoljan och jämföra den med olja tillverkad av biomassa med lägre halt askbildande ämnen (stamved från tall/gran).

Resultatet av projektets genomförda tester visar att det går utmärkt att göra pyrolysolja av en askrikare råvara som rörflen.

Läs mer här (pdf): Artikel Rörflen till pyrolysolja

För mer information, kontakta:

Olov G W Öhrman
Sr. Researcher & Marketing Manager, Adjunct professor
SP Energy Technology Center AB
Tel: +46-10-516 6170, Direct: +46-10-516 6174
Email: olov.ohrman@etcpitea.se

Cecilia Wahlberg Roslund
Affärsutvecklare / Projektledare
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Telefon 0953-140 48, 0920-24 41 80 (vx)
Mobil 070-397 09 99
E-post cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se