Ny öringbäck i Alsteråns vattensystem

Den 2 juni mötte Carl-Johan Månsson upp Långhults laxodling. I de vattenfyllda kärlen simmade 6800 stycken öringungar. Öringarnas storlek var ett halvt gram styck och runt 30-40 mm i längd. Utsättningsplatsen var den sträcka som biotopvårdades förra året.

Öring är en signalart för goda strömbiotoper och kan, där förutsättningarna är rätt, fungera som miljöart och ett argument för att vårda vattnet. På detta sätt kan utsättning motiveras och göra att engagemanget kring vattendraget ökar. I detta fall är det markägare längs bäcken och Hindsjöns FVOF som varit delaktiga. Finansering har skett genom föreningen och genom fiskevårdsmedel via Länsstyrelsen i Kalmar län. Säkerligen har många bäckar i Alsteråns vattensystem historiskt hyst öring. Det känns bra att på detta sätt jobba aktivt med olika åtgärder som gynnar många arter i längden. Nu väntar en tid då vi får följa upp hur det går för beståndet. Elfisken kommer att göras längre fram. Vi är med i hela kedjan från tanke till uppföljning av åtgärd!

Ny_öringbäck_i_Alsteråns_vattensystem-1
Lars Colsjö från Långhults lax sätter ut de pigga öringungarna. Foton: Carl-Johan Månsson.

 

/Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Hushållningssällskapet Kalmar