Ny ordförande Hushållningssällskapet Halland

Till ny ordförande för Hushållningssällskapet Halland efter avgående Annika Bergman valdes Joakim Bronelius, Veinge.

Joakim har tidigare varit invald i styrelsen för Hushållningssällskapet.
Gustav Skyggeson och Ulf Ohlsson tackades för sitt engagemang i styrelsen och tillsammans med Annika lämnar de plats för tre nykomlingar. På stämman valdes även Ulrika Rylin, landsbygdssamordnare i Varbergs kommun, Anders Axelsson, lantbrukare från i Harplinge, Halmstad kommun samt Jörgen Börjesson, lantbrukare från Landa, Kungsbacka kommun.

 

Nya styrelsen från vänster: Bertil Månsson, Anders Axelsson, Monica Ledel, Jörgen Börjesson, Anders Richardsson (representerar LRF, Elisabeth Falkhaven (personalrepresentant), Stefan Bengtsson (representerar Region Halland) och nyvald ordförande Joakim Bronelius. Saknas på bilden gör Ulrika Rylin.