Ny ordförande för Gröna arbetsgivare

Hushållningssällskapet Hallands VD Annika Bergman valdes under onsdagen till ordförande för Gröna arbetsgivare. Gröna arbetsgivare företräder cirka 4 000 medlemsföretag som sammanlagt har nära 30 000 anställda.

Majoriteten av företagen har färre än tio anställda, men även stora företag är medlemmar.
– Jag ser fram emot att få leda Gröna arbetsgivare. Vi är ett fantastiskt förbund med jobbskapare från jord, skog och trädgård till djursjukvård och golf. Våra företag som är verksamma i landets alla kommuner, på landsbygd och i städer är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Annika Bergman.

Läs mer här!