Ny omgång av uppskattat mentorpogram

Hushållningssällskapet ger återigen agronom-och lantmästarstudenter möjligheten att vara med i mentorprogrammet Tillväxt. Mentorprogrammet sker i samarbete med Lantmännen och ansökan startar 1 mars.

Syftet med mentorsprogrammet är att ge studenterna en inblick i det arbetsliv som väntar och branschens många möjligheter, säger Hanna Österberg som driver programmet för Hushållningssällskapet. Genom erfarenhetsutbyte och utvidgat nätverk ska såväl adepter som mentorer kunna dra nytta av programmet. Att vi kör programmet i samarbete med Lantmännen ger en extra krydda då både adepter och mentorer får inblick och nätverk i båda organisationerna avslutar Hanna Österberg.

Programmet startar september 2016 och pågår i 12 månader. Förutom en gemensam uppstart, två gemensamma träffar med studiebesök och en gemensam avslutning, kommer adepterna träffa sin mentor individuellt vid ca åtta tillfällen.

Meningen är att adepten ska få en inblick i sin mentors dagliga arbete och utmaningar. Träffarna ska vara av praktisk karaktär där adepten deltar i mentorns jobb men också ge tid för gemensam reflektion. Totalt kommer sex adepter antas varav tre får en mentor på Lantmännen och tre på Hushållningssällskapet.

Erik Johansson, ekonomagronom och deltagare vid förra årets omgång säger såhär om mentorprogrammet

– Mentorprogrammet har gett mig större kunskap om Hushållningssällskapets verksamheter och värdefulla kontakter inom både Hushållningssällskapet och Lantmännen. Personligen har jag fått en bra inblick i tjänsten som rådgivare men även lärt mig mer tillämpade saker som SAM-ansökningar och LEAN coaching. Jag upplever att jag haft ett bra erfarenhetsutbyte och stöd från min mentor Tellie Karlsson, vilket gör att jag känner mig bättre rustad för en tjänst som rådgivare idag än när jag blev antagen till programmet.

Erik Johansson, har haft växtodlingsrådgivare Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet, som mentor.

Ansökan öppnar 1 mars.

Under våren kommer Hanna Österberg och Beatrice Ramnerö att besöka Alnarp den 15/3 och Ultuna den 16/3 för att bjuda på lunch och berätta mer om mentorsprogrammet.

Kontakt:

Hanna Österberg

Telefon: 0708 32 20 04

e-post