Ny ledning i Skaraborg, Väst och Värmland

Styrelsen i Hushållningssällskapet Skaraborg har utsett Ove Konradsson till ny tillförordnad vd då Monica Andersson Skall lämnar sitt uppdrag som vd.

Monica Andersson Skall avgår som vd för Hushållningssällskapet Skaraborg. Då Hushållningssällskapet Skaraborg står inför arbetet med att bygga upp ett nytt och större Hushållningssällskap genom samgåendet med Hushållningssällskapet Väst och Värmland har styrelsen beslutat att omgående tillsätta en tf. vd.

Som tf. vd tillträder Ove Konradsson som är väl insatt i både verksamheten och branschen och som de senaste två åren varit ledamot i Hushållningssällskapet Skaraborgs styrelse. Ove Konradsson tillträder tjänsten den 21 maj 2019. Extrastämman där det nya Hushållningssällskapet Västra formellt beslutas äger rum den 11 juni, och samgåendet sker den 1 juli. Då övergår tjänsten till tf. vd för Hushållningssällskapet Västra.

Den nytillträdande styrelsen kommer arbeta med att tillsätta en permanent vd.

Frågor?
Kontakta Christer Eliasson 070-893 22 24