Ny konceptmaskin SEEDY

Hushållningssällskapet Östergötland har bekostat en helt ny konceptmaskin för att utveckla både konventionell och ekologisk växtodling.

Utvecklingsarbetet av maskinen har skett tillsammans med Gothia Redskap, Grönovation, SSAB, Strøby Maskinværksted och Dataväxt.  Den färdiga maskinen har döpts till SEEDY och har börjat användas nu under hösten 2015 för att så försök med. Seedyn är i dagsläget utrustad med en såenhet från Gothia redskap som regleras med kamerastyrning när det är dags för att hacka. Maskinen har GPS med RTK korrigering för noggrann styrning och vi har använt ett nytt lättvikts stål från SSAB för att få ned vikten på maskinen. Framöver kommer vi att prova olika radavstånd, prova vilket radavstånd som funkar best under olika förutsättningar, spruta överraden men hacka i mellan mm, och vi kommer att kunna byta såenhet till andra märken om intresse finns.

Se reportaget om den nya maskinen SEEDY genom att klicka på länken.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/miljomaskin