Ny informationsfolder om HästHalland!

HästHalland skapades av Hushållningssällskapet Halland, Region Halland och LRF Halland år 2005. HästHalland har arbetat med att utveckla näringen tillsammans med näringen och ett antal av dess organisationer sedan dess, och ägs och drivs av Hushållningssällskapet Halland.

Nu formerar vi om oss och gör en nystart för att på så sätt skapa bättre möjligheter att arbeta vidare. Vi bjöd in de organisationer med koppling till häst som tidigare arbetat med oss + LRF konsult, Hästföretagarna och Hallands ridsportförbund för att höra om de vill bli en tydligare del av framtiden, vara med och driva utvecklingen inom sektorn in i framtiden och det vill de eftersom de ser att behovet finns. HästHalland har fortsatt sin hemvist hos Hushållningssällskapet Halland.

En del i det fortsatta arbetet är att i denna folder kort sammanfatta vikten av näringen i Halland och de behov och utvecklingsmöjligheter som finns och nu skapar vi förutsättningar för att Halland fortsatt ska ligga i täten när det gäller näringslivsutveckling inom branschen.

Foldern går att ladda ner här!

Kontakt Hushållningssällskapet Halland, HästHalland:

Elisabeth Falkhaven, Elisabeth.falkhaven@hushallningssallskapet.se

035-465 13