Ny historia skrivs i lantbrukssverige

Hushållningssällskapet Kristianstad och Hushållningssällskapet Malmöhus, går samman och bildar Hushållningssällskapet Skåne den 1 januari 2015.

Därmed bildas Sveriges största Hushållningssällskap. I samband med detta byter även dotterbolaget HIR Malmöhus AB namn till HIR Skåne AB. HIR-rådgivarna i Hushållningssällskapet Kristianstad blir en del av HIR Skåne.

Det kommer att bli ett fortsatt starkt kunskapsföretag, med målsättningen att tydligt bidra till utvecklingen av det skånska lantbruket.

– Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att jobba med HIR Skåne, säger vd Erik Stjerndahl. Det känns som om vi redan nu i höst har blivit ett gemensamt bolag, som jobbar tillsammans och driver utveckling och rådgivning framåt.

Sven Fajersson, vd för Hushållningssällskapet Skåne, är också positiv:
– Genom att lägga samman de båda skånska hushållningssällskapens samlade kunskap och resurser har vi en fantastisk möjlighet att kunna utveckla och stärka såväl det skånska lantbruket som dess konkurrenskraft in i framtiden. Jag ser det som en förmån att få vara med och leda detta arbete.

Med kontor runt om i hela Skåne jobbar vi nära våra kunder och medlemmar. Välkommen att besöka oss i Borgeby, Helgegården Skepparslöv, Hörby, Munka Ljungby och Sandby Gård.

För mer information, kontakta:

Sven Fajersson,
vd Hushållningssällskapet Skåne
tel. 0705-495391
sven.fajersson@hushallningssallskapet.se
Erik Stjerndahl,
vd HIR Skåne
tel. 0708-161010
erik.stjerndahl@hushallningssallskapet.se
www.hirskane.se

Läs mer om Hushållningssällskapet Skåne