Ny hållbarhetsansvarig på Hushållningssällskapet

Karin Ahlberg Eliasson, vd Hushållningssällskapet Jämtland är utsedd till ny hållbarhetsansvarig på Hushållningssällskapet.

-Jag ser med stor glädje fram emot att tydliggöra det miljö, klimat och hållbarhetsarbete som vi alltid bedrivit inom Hushållningssällskapet, säger Karin Ahlberg Eliasson. Det vill säga det som är kärnan i vår verksamhet och som pågått i mer än 200 år.

Karin Ahlberg Eliasson, är vd på Hushållningssällskapet Jämtland sedan 2018 och är energirådgivare. Hon har examen i ekoteknik samt disputerat i mikrobiologi och har ett långt engagemang inom miljö och hållbarhetsfrågor.

-Vårt namn, Hushållningssällskapet förklarar vad vi gör. Att hushålla och arbeta hållbart är samma sak. Hållbarhet finns i Hushållningssällskapets Min uppgift är att sätta Hushållningssällskapets arbete i en bredare kontext, grundat i FN:s hållbarhetsmål. Samhällets ekonomi och människors tillvaro ska vara hållbar både på landsbygden och i tätorten, förklarar hon.

Den nya rollen innebär att hon fortsätter som vd, men också axlar ansvaret att förtydliga hållbarhetsinriktningen inom organisationens verksamhet och rådgivning, samt att vara talesperson utåt och visa hur kunskapen inom Hushållningssällskapet är kopplad till hållbarhet.

-Vi står inför en stor utmaning och omvandling av vårt samhälle, vårt land och omvärld, till exempel inom livsmedelsförsörjning. Min roll handlar om att inventera allt gediget arbete som har pågått, pågår och som är på gång inom Hushållningssällskapet genom att visa på goda exempel från verksamheten. Målet är att vår samlade kunskap blir känd och kommer allt fler till nytta. Genom att samla vårt hållbarhetsarbete ökar tydligheten till våra kunder och intressenter.