Ny förbundsdirektör tillträder 1 september

1 september tillträder Bo Selerud som ny förbundsdirektör i Hushållningssällskapens förbund. Läs mer om hur Bo ser på sitt nya uppdrag.

Bo Selerud tar över efter Jesper Broberg som förbundsdirektör och tillträder 1 september. Efter åtta år som vd på HS Konsult är han en bekant person för många i organisationen. Den verksamhet han lett hittills finns i fyra Hushållningssällskap, samlade i ett gemensamt bolag i sju mellansvenska län.
– Och lika många länsstyrelser, inflikar han underfundigt. Trots denna erfarenhet och god kännedom om organisationen räknar han med att första tiden på den nya tjänsten kommer att vara en lärotid.

Vad är det som är okänt för dig inom Hushållningssällskapet?
– Kanske inte Hushållningssällskapet som sådant. Det är första gången jag går från en operativ roll i mitt liv och lämnar uppgifter
som exempelvis affärsförhandlingar. Nu handlar det om till att leda, stödja och utveckla mot framtiden. Den första tiden ser jag som en onboarding-process, där jag vill skapa mig insikt om uppdraget och där jag vågar fråga. En stor hjälp är att jag har redan ett stort nätverk inom organisationen
Utan överdrift kan man konstatera att Bo Selerud föddes in i Hushållningssällskapet när han såg dagens ljus för lite mer än 50 år
sedan på Visby lasarett. Hans far, Åke Selerud var vid den tiden vd för Hushållningssällskapet på Gotland.
Dina SLU-studier ledde till internationell karriär, hur gick det till?

Bo Selerud, ny förbundsdirektör

– Efter Gotland flyttade vi till en gård utanför Strängnäs där jag växte upp. Min bakgrund kan kort beskrivas som bondgrabben som blev koncernchef och internationell entreprenör. Först studerade jag teknisk fysik, därefter utbildade jag mig till merkantil jägmästare, det vill säga med inriktning mot skoglig industri, på SLU förklarar han och fortsätter:
– Jag gjorde en klassisk karriär: började som säljare, fortsatte som platschef, blev sedan vd och så småningom koncernchef inom skogsindustrin. Från slutet av 90-talet var jag mestadels utomlands i affärer globalt och senare även som entreprenör inom både avfuktning i världshandeln och i ett träinteriörföretag med inriktning mot framförallt trägolv. Jag byggde upp bolag både i Europa och Asien.
Han sålde av sina delar i de internationella bolagen vid det senaste årsskiftet.
I dag är Bo engagerad i två bolag och några styrelser utanför Hushållningssällskapet.
Vad vill du börja med i din nya roll?
–Jag vill bygga ihop helheten med ordförandegruppen, vd-gruppen och förbundsstyrelsen.
Vi behöver hjälpas åt betydligt mer i hur vi jobbar nationellt. Framför allt för att vi får snabbt färre och större medlemsföretag. Vår huvudgrupp, medelstora bönder, blir färre och vi får fler stora jätteduktiga lantbruksföretagare som kunder. Vi måste se till att vi har adekvata verktyg och nationell samverkan för att klara av att hantera och finnas med i den processen. Ett viktigt verktyg i den här processen och för framtiden är Portalen. Vår styrka är vår otroligt starka organisation, som är nationell och med stark närvaro i alla delar landet, jag är djupt imponerad av alla av kunniga medarbetare, som har spetskompetens i sina respektive områden.
Vad är ledorden för framtiden?
– Göra och vara mer tillsammans är en viktig nyckel. Vi måste bli internationellt vakna, priserna bestäms inte längre lokalt utan på en världsmarknad och mer affärsmässiga, därför måste vi se över våra affärsmodeller och våra intäktsströmmar. Enskilda Hushållningssällskaps storlek är inte tillräcklig bas för att agera i de större sammanhangen, men går vi samman omsätter vi snart en miljard på våra 900 anställda, då har vi kropp att vara relevanta.

Ny vd i HS Konsult/Hushållningssällskapet efter Bo blir Carl Aschan med ett förflutet bland annat inom LRF.