Ny Förbundsdirektör på Hushållningssällskapens Förbund

Bo Selerud tillträder den 1 september som Förbundsdirektör på Hushållningssällskapens Förbund. Bo Selerud är 53 år och uppväxt på en bondgård i Sörmland.

Han är utbildad merkantil jägmästare från SLU och idag vd för Hushållningssällskapet/HS Konsult AB med verksamhet i sju mellansvenska län och säte i Uppsala. Bo har varit chef och ledare under många år, bland annat som vd och koncernchef inom skogs- och träindustrin. Utöver uppdragen som företagsledare i näringslivet har Bo Selerud arbetat som konsult med strategi, marknads- och affärsutveckling. Bo har även verkat som mentor både i Sverige och internationellt.

–Vi är oerhört glada att rekrytera Bo Selerud som ny Förbundsdirektör. Bo har en gedigen kunskap om de gröna näringarna liksom stor erfarenhet av förändringsarbete. Hans kompetens ligger därför helt rätt inför utvecklingen av lantbruket och företagandet på landsbygden som vi ser de kommande åren, säger Hushållningssällskapens Förbunds styrelseordförande Maria Norrfalk.

Bo Selerud efterträder Jesper Broberg som går vidare i annat uppdrag inom Lantmännen.