Ny fiskevårdsplan för den viktiga Helgasjön!

Fiskerikonsulenten Carl-Johan Månsson meddelar att det i dagarna har antagits en ny omfattande fiskevårdsplan för den fina vattenresursen Helgasjön.

I veckan antog Helgasjöns FVOF planen på deras årsstämma. Planen innehåller en mängd olika åtgärdsområden. Bland viktiga delar kan nämnas information, gösbeståndets utveckling, åtgärder för öring och mätningar av syrehalter. Alla förslag bygger i grund och botten på att sjöns ska uppnå god status och erhålla en god förvaltning till gagn för både delägare och sportfiskare. Helheten är viktig. Nu hoppas Carl-Johan på att det blir en verkstad under kommande år.

Här kan du läsa fiskevårdsplanen.