Nu lanserar vi HIR Miljö

HIR Miljö består av olika rådgivningspaket anpassade för dig som bedriver lantbruk. Ett avtal gäller mellan 1 januari 2016 till 31 juli 2016.

HIR Miljö Bas
Riktar sig i första hand till lantbruk med växtodling och djurproduktion som varken är anmälnings- eller tillståndspliktigt. I paketet ingår utöver reskostnader:

 • Ett besök med genomgång av Miljöhusesyn inkl arbetsmiljö och tvärvillkor, upprättande av åtgärdsplan/alternativt bistånd vid en miljökontroll av tillsynsmyndighet.
 • Genomgång av olika dokument och beräkningar, t.ex sprutjournal, gödsellagringsbehov, behov av spridningsareal.
 • Fri telefonrådgivning/myndighetskontakt (ej överklaganden, C-anmälan eller tillståndsansökan).
 • Information om relevanta miljönyheter på e-post.
 • 9 950 kr per år.

HIR Miljö Plus
Riktar sig till anmälnings- och tillståndspliktiga företag som ska utöva egenkontroll och där det krävs miljörapport.

 • HIR Miljö Bas.
 • Genomgång av egenkontroll enligt gällande förordning med dokumentering i egenkontrollpärm.
 • Miljörapportering till SMP (gäller tillståndspliktiga företag).
 • Bistånd vid miljökontroll av tillsynsmyndighet, ett tillfälle.
 • 16 900 kr per år.

HIR Miljö Bransch
Riktar sig till företag som behöver genomgång av speciella bransch- och kontraktskrav i IP Sigill. Välj paket.

 • HIR Miljö Bas med genomgång av aktuella bransch- och kontraktskrav i stället för Miljöhusesyn inklusive dokumentering. 10 500 kr per år.
 • HIR Miljö Plus med genomgång av aktuella bransch- och kontraktskrav i stället för Miljöhusesyn inklusive dokumentering. 17 650 kr per år.

Miljörelaterade tjänster utöver HIR Miljö, såsom C-anmälan till kommun, MKB, egenkontroll för dricksvatten, tillståndsansökan, överklagande till myndighet m.m. görs enligt HS Konsult ABs ordinarie timtaxa eller begär offert.

Kontakta mig: Kikki Fors, 018-56 04 04, 070-222 25 52, kikki.fors@hushallningssallskapet.se