”Nu krävs enighet om naturbruksskolorna”

Det säger Hushållningssällskapet i en debattartikel i publicerad i ATL (7 april).

Utdrag ur debattartikeln

”Sverige behöver fler, inte färre, av dem som ska ta hand om våra viktigaste naturresurser under de kommande åren. Så begränsa inte eleverna på ett så tidigt stadium som de föreslagna reformerna innebär. Vänta in kommande förslag för ökad attraktivitet för yrkesprogrammen och även regeringens livsmedelsstrategi.

Sverige behöver en kraftsamling kring de framtida kompetensbehoven i den gröna sektorn. Skolor och näringsföreträdare på alla nivåer måste gå hand i hand.

Vi behöver fortsätta utveckla naturbruksskolorna till attraktiva kunskapscentra. Ungdomarna ska utbilda sig för ett yrke, direkt efter gymnasiet eller efter en kortare eller längre högskoleutbildning. Alla vinner på att bryggan mellan praktik och akademi byggs så stark som möjligt”.

Läs hela artikeln här