Nu får fler chansen till oberoende skogsförvaltning

Nu får fler chansen till oberoende skogsförvaltning. Hushållningssällskapet Jönköping erbjuder nu skogsägare i Småland och de södra delarna av Östergötlands län oberoende skogsförvaltning.

Oberoende skogsförvaltning är en tjänst som blir allt mer efterfrågad. I takt med att självverksamheten minskar och allt fler inte bor på sina fastigheter, vill skogsägarna bli uppdaterade om virkesmarknaden, och att eventuella åtgärder utförs i rätt tid och med förväntat resultat.

– Vi ser en allt högre efterfrågan från skogsägare som själva saknar tid eller möjlighet att förvalta sin skog. Då väljer de gärna att anlita en extern oberoende skogsförvaltare som tar ett helhetsansvar för allt. Från plantering till röjning, avverkning och virkesförsäljning säger Olof Liedberg, skogsrådgivare på Hushållningssällskapet Jönköping.

– Vi ser till skogsägarens bästa och att de når sina mål med sin skog fortsätter Olof. Vi har en god kunskap om såväl virkesaffärer, marknaden, skogen, naturvård och miljö. Genom vårt oberoende kan vi hjälpa till med försäljning av skogsråvara samt inköp av tjänster och förhandla fram det bästa priset.

– Eftersom möjligheterna är många och kompetensen hög kan vi optimera på bästa sätt utifrån förutsättningar och mål. Därav kan vi hjälpa skogsägaren med en oberoende tryggare förvaltning samt hjälpa till att uppnå en högre avkastning på sin skog eller fastighet avslutar Olof Liedberg.

Läs mer om våra skogliga tjänster
Kontakt:
Olof Liedberg, skogsrådgivare Hushållningssällskapet Jönköping
Telefon: 070-212 15 67