Nu är växtodlarens viktigaste bok här!

I dagarna släpper Hushållningssällskapet Sveriges största sammanställning av landets fältförsök. Drygt 250 olika växtodlingsförsök samlade i en och samma bok.

I årets försöksbok går det att läsa om det växande problemet med havrens flygsot och vad vi kan göra för att stoppa den utvecklingen. Eller om de stora utslagen i bevattningsförsöket i vall. Dessutom var 2020 sista året med kvävestrategiförsök i höstvete och raps vilket betyder att resultaten finns i årets försöksbok.

– Ett fältförsök inte är färdigt förrän resultatet når lantbrukaren. I tider som dessa blir försöksboken ännu viktigare då all kunskap finns samlad där. Samtidigt är det en ögonöppnare för oss som jobbar i försöken. Det slår oss varje gång hur mycket fältförsök vi faktiskt gör runtom i landet, säger Ulrika Dyrlund Martinsson, utvecklings- och marknadsansvarig för fältförsök på Hushållningssällskapet Skåne.

Försöksåret 2019/2020 var ett speciellt år på många sätt. Dominerat av social distansering, digitala fältvandringar och inställda mässor men lyckligtvis har det ändå varit ett normalt odlingsår. Året startade milt och torrt i många regioner vilket gjorde att svampsjukdomar kom först senare än normalt. En del ojämna uppkomster i vårsäden men tillslut skördades försöken med god kvalitet.

– Två intressanta försök att titta närmare på är L5-3021-003 och -004 som låg på samma gård med samma sort, samma förfrukt men olika såtider, 16 respektive 23 september. Den tidiga sådden gav skördetapp  på ca 3000 kg och den senare sådden ca 1600 kg. Detta är en indirekt jämförelse mellan 2 fält med några 100 m mellan, vilket är väldigt intressant och ger uppslag till nya försöksplaner säger Sven-Åke Rydell, försöksledare Hushållningssällskapet Östergötland.

Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar cirka 40 procent av försöken och understryker vikten av svenska fältförsök.

– För oss är det viktigt att vara med och basfinansiera Sverigeförsöken eftersom det är angeläget att den tillämpade forskning vi finansierar och andra nya rön verifieras för det svenska lantbrukets mångskiftande förhållanden. Det är helt enkelt ett led i att nya rön och ny kunskap kommer lantbruksnäringen till godo, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Mattias Norrby.

 

Varje år når den tryckta boken 4500 lantbrukare, rådgivare, forskare, sortföreträdare, gödselföretag och kemifirmor. Rapporten ska hjälpa och vägleda lantbrukaren att välja rätt beslut, att använda som underlag i diskussioner med sin rådgivare.

www.sverigeforsoken.se  finns Hushållningssällskapets alla officiella försök här kan du läs mer eller ladda ner en koordinat och kör och titta på ett försök nära dig!