Nu är Hushållningssällskapet Västra officiellt

Vid Skaraborgs  extra stämma 11 juni togs det slutgiltiga beslutet om samgåendet mellan de tre sällskapen Värmland, Väst och Skaraborg.

Tidigare i vår har medlemmarna i de tre sällskapen röstat för ett samgående i respektive sällskaps ordinarie stämmor. I Skaraborg krävdes också ett ja på en extra stämma och det klubbades alltså igenom igår.
Beslutet träder i kraft 1 juli.

I och med kvällens möte hade vår nye tf vd Ove Konradsson tillfälle att presentera sig inför Skaraborgs medlemmar.

Avtackning gjordes av de avgående styrelseledamöterna Torbjörn Djupmarker, Bodil Warolin och Kerstin Fransson.

Så här ser den nya styrelsen ut för Hushållningssällskapet Västra, som nu består av ledamöter från de tidigare tre sällskapens geografiska områden:
Fredrik Johansson, Olle Åkesson, Göran Holmberg, Christina Lundqvist, Cecilia Ryegård, Ove Konradsson (tf vd), Robert Svensson (v ordf), Christer Eliasson (ordf), Susanne Dickson och Bengt-Åke Svensson. Saknas på bild gör Johan Svantesson.