Nu är en förupplaga av Ekologisk försöksrapport 2022 ute!

Hushållningssällskapets rådgivare är mitt uppe i produktionen av Ekologisk försöksrapport 2022. Redan nu släpper vi en förupplaga där vi har sammanställt de senaste sortförsöksresultaten.

Försöksrapporten för ekologisk produktion har vi tagit fram sedan 2019 och nu arbetas det för fullt med den 3:e upplagan. För att du som lantbrukare ska ha tillgång till färska försöksresultat inför beställning av vårutsäde, släpper vi nu en digital förupplaga.

Hela rapporten kommer att vara klar i mitten av februari 2023, där du kommer att kunna läsa om intressanta försöksresultat kopplade till ekologisk odling.

Läs mer och ladda ner förupplagan här.

 

Har du frågor om rapporten?

Kontakta Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland. Telefon: 0708-29 08 24