Nordisk byggträff

Våra byggrådgivare har varit på Nordisk byggträff i Finland och träffat flera av våra svenska och nordiska kollegor för att utbyta erfarenheter.

De har tittat på mjölkstall, kalvstall, stall för slaktnöt, sett både mycket och lite mindre mekanisering i stallar. Inspiration och erfarenheter som kommer våra kunder till godo. En lyckad träff helt enkelt!

Läs mer  om vår byggrådgivning >>