Camilla kan bli årets rådgivare

Hushållningssällskapet Skaraborgs Grisrådgivare Camilla Hallgren har chansen att bli vald till årets rådgivare. Utmärkelsen delas ut av ATL och Branschrådet för Lantbrukets rådgivningsföretag.

Fyra kandidater av nio nominerade återstår efter juryns första uttagning till priset för Årets rådgivarinsats. Med utmärkelsen vill ATL och Branschrådet för Lantbrukets rådgivningsföretag uppmärksamma goda rådgivarinsatser inom de gröna näringarna.

Juryn har utgått från fyra kriterier i sin bedömning. Förutom att rådgivaren i fråga ska verka inom de gröna näringarna ska han eller hon ha bidragit till lönsamt företagande och måluppfyllelse, konkurrenskraft och en attraktiv arbetsplats samt ha samverkat med andra rådgivare eller företag för att skapa ett mervärde för lantbrukaren.

 

Läs mer: http://www.atl.nu/arbetsliv/fyra-kandidater-har-g-tt-vidare