Nominera stipendiater till Anders Walls stipendium

Känner du någon med framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas? Nominera då personen till  Anders Walls Stiftelsers årliga stipendium på 100.000 kr.

Stipendiet har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. Stipendiaten förväntas också delta i ett brett och aktivt nätverk – Wallumni.

Vi söker kvinnor och män i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Stipendiet, som är avsett att användas till kompetensutveckling, delas ut den 28 januari 2016 i Stockholm vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst.

Skicka fullständigt ifylld nomineringsblankett senast den 2 november 2015 till:

aw.landsbygdsstipendium@ksla.se

Anders Walls Stipendiekommitté
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806
113 86  STOCKHOLM

Närmare upplysningar lämnas av Kenneth Alness, telefon 070-514 47 14 eller på hemsidan