Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten Okategoriserade

Nej till högteknologisk fiskodling i Norrbotten – det är beskedet från Mark- och Miljödomstolen

Ravdu, den landbaserade matfiskodling som initierats av Hushållningssällskapet, får inget tillstånd från Mark- och Miljödomstolen. Det innebär ett hårt slag mot tanken på ökad norrbottnisk livsmedelsproduktion.

– Vi är naturligtvis besvikna att vi inte kunnat gå i mål med vår ansökan. Vår uppfattning är att vi har besvarat de frågeställningar som framkommit under tillståndsprocessen på ett sätt som medger tillåtlighet, men domstolen har uppenbarligen en annan uppfattning kring kvävereningen, säger Mikael Kivijärvi, senior rådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, som ansvarat för projektet sedan starten 2018.

Vad som händer med planerna för en anläggning på Hushållningssällskapets egen mark i Sunderbyn, strax norr om färjeläget, återstår nu att se.

– Vi kommer att analysera domen och se om vi går vidare med arbetet. Livsmedelsförsörjningen är en central fråga och vi ser att landbaserad fiskodling kan utgöra en viktig del i framtidens livsmedelsproduktion, säger Kivijärvi.