Nedräkningen fortsätter: Agro-verifikat presenteras

Vi fortsätter nedräkningen mot finalen i Hushållningssällskapets Agtech Challenge. Här presenterar vi Agro-verifikat.

Agro-verifikat är ett satellitbildsbaserat system för verifiering av kolinlagring i jordbruksmark på gårdsnivå. Genom datorbaserade mätningar och beräkningar av
både mullhalt och biomassaproduktion samt analys av växtföljder kommer verifieringen kunna svara på om gårdar uppnår positiv eller negativ kolbalans.
Genom upprepade mätningar baserade på satellitbilder kan kostnaden för verifiering sänkas vilket gynnar lantbrukare som vill ställa om till positiv kolbalans.

På bilden ovan ser vi Gusten Brodin och Anders Wastfelt (Foto: onlinemassan.com)