Nedräkning inför finalen i Agtech Challenge

Nu börjar nedräkningen inför finalen i Agtech Challenge - Hushållningssällskapets innovationstävling.

Den 7 oktober är det stor final i tävlingen som avgörs i Vreta Kluster utanför Linköping. Vi räknar ned och presenterar tävlingsbidrag fram till dess. Först ut är Agrosolary.

Agrosolary är ett koncept som fångar solen och gynnar biologisk mångfald. Det handlar om att använda fälten inte bara för växtodling utan också som plats för effektiva sol­följare, samtidigt som bio­logisk mångfald gynnas. Genom att
plantera stråk av vegetation i fält formas ett nytt koncept som gynnar småvilt och insekter. Stråken anpassas så att högeffektiva maskiner kommer fram. Solföljarna är en ny patenterad konstruktion och genererar lokalproducerad solel till fossil­oberoende maskiner och framställning av växtnäring i fält.

Kurt Hansson