Naturbrukselever ser stora möjligheter

Hälften av naturbrukseleverna planerar att studera vidare på högskola eller universitet. Så många som hälften kan också tänka sig att driva eget företag i framtiden. Nio av tio naturbrukselever är nöjda med sin utbildning. Det visar den första skolbarometern på naturbruksprogrammet som Hushållningssällskapet har gjort.

– Det är jättepositivt att så många vill plugga vidare och att så många är intresserade av att ha eget företag. Det speglar utbildningen och visar att efter naturbruksgymnasiet finns det många möjligheter, säger projektledaren Emelie Karlsson som gjort undersökningen bland eleverna på de naturbruksgymnasier som ägs och drivs av hushållningssällskap runt om i landet.

Det gröna näringslivet är alltid i behov av välutbildad och kompetent arbetskraft.

– Vi vill öka intresset för naturbruksutbildningarna och visa hur eleverna uppfattar sin utbildning och hur de ser på framtiden. De gröna näringarna är en bransch att satsa på, säger Emelie Karlsson.

394 elever på åtta skolor deltog i undersökningen. Hushållningssällskapen arbetar vidare med djupare analyser av siffrorna och fokusgrupper med elever.

Hushållningssällskapets Skolbarometer 2017

Kontakter:

Projektledare
Emelie Karlsson
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
emelie.karlsson@hushallningssallskapet.se
073 414 21 31

Förbundsdirektör
Jesper Broberg
Hushållningssällskapets Förbund
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se
070-22 99 878

Rektorer

Gamlebygymnasiet
Sofie Alvarsson
sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu
070 320 09 04

Gotland Grönt Centrum
Peter Lerman
peter.lerman@edu.gotland.se
0498-26 95 40

Ingelstorp/Helgesbo
Tova Johansson
tova.johansson@ingelstorp.nu
076 641 58 01

Ingelstadgymnasiet
Malena Richardson
malena.richardson@ingelstad.nu
073 347 78 47

Nordvikskolan
Peyman Vahedi
peyman.vahedi@kramfors.se
0612-69 21 69

Naturbruksgymnasiet i Osby
Lars Unné
lars.unne@osby.se
0479-52 85 72

Strömma Naturbrukscentrum
Claes-Göran Claesson
claesgoran.claesson@gmail.com
070-3471905

Önnestadsgymnasiet
Hans Matinsson
hans.matinsson@huskab.se
0722-302 101, 010-476 21 40