Nationella projekt växer i antal och omfattning – nu 25 projekt i hela landet

De nationella projekten växer både till antal och omfattning. Just nu pågår 25 projekt över hela landet.

På Hushållningssällskapens förbund arbetar Anna Poska, förbundsekonom, och Tina Sandell, projektkoordinator, med rådgivning och stöd kring budget och myndighetskontakter som rör de nationella projekten.

Nicklas Bengtsson har under flera år jobbat med att bevaka utlysningar och upphandlingar, samt att skriva och sammanställa ansökningar.

Nicklas Bengtsson

Vad är målet med Hushållningssällskapets nationella projekt?

– Målet med de nationella projekten är att med hjälp av ny kunskap och ny teknik skapa bättre produktion och lönsamhet till våra kunders nytta, säger Nicklas Bengtsson.

 Vad är det mest kännetecknande?

– För fem år sedan var projekten mindre och fler. Det var mer fokus på att skapa rapporter,

dokumentation och kurser, nu finns det också många insatser som utvecklar ny

teknik, analyserar data, skapar nya produkter och lösningar. Det genererar kund- och samhällsnytta som är vår målsättning, säger han och fortsätter:

– Det finns idag också en helt annan dynamik runt våra projekt, kunder och kollegor tänker konstruktivt och kommer med initiativ. Projekt kan också skapas utifrån att en rådgivare ser ett behov. Projekt som visar upp ny teknik och hjälper uppfinnare att ta fram produkter till lantbruket.

Finns det projekt som inte är knutna direkt till primärproduktion?

– Både ja och nej, det är primärproducerande företag som är i fokus. Men det finns projekt som jobbar med exempelvis lokalproducerade livsmedel i besöksnäring. REKO-bas som stöttar REKO-ringar är ett projekt med den inriktningen.

Hur tycker du att projekten har utvecklats rent generellt de senaste åren?

– Nivåhöjningen är helt fantastisk, nya affärer skapas och vi lära oss helt nya saker. Projekten blir djupare, mer på detaljnivå och också mer omfattande. Jag ser också att brukare involveras i högre grad. Artificel Intelligence kommer allt oftare med in i bilden, så klart. Hushållningssällskapet har också etablerat sig som en projektaktör. Vi blir allt oftare kontaktade av andra som vill samarbeta och ha oss som partner, avslutar Nicklas Bengtsson.

Läs mer här!