Nästan 40 procent fler elever på tre år

Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier växer starkt. Antalet studerande har ökat med 37,6 procent mellan åren 2017 och 2020.

Även landets naturbruksgymnasier som helhet, där anordnarna är enskilda, kommuner eller regioner har haft en god elevtillströmning med cirka 11 procent under motsvarande period.

Men den tillväxt som drivs av Hushållningssällskapen står i en klass för sig. De tre senaste åren, från 2017 till 2020 har antalet elever ökat från 764 till 1 051, vilket motsvarar 37,6 procent.

Tendensen har varit tydlig länge. Från 2017 då statistiken började sammanställas har varje år präglats av ett ökat intresse från ungdomarna. En annan positiv utveckling är att en högre andel elever än tidigare fortsätter till andra läsåret.  Av de elever som gick årskurs ett år 2019 fortsatte 91 procent till årskurs två år 2020.

Hushållningssällskapet är en av landets större aktörer som enskild anordnare inom naturbruk. Organisationen driver sammanlagt sju skolor från norr till söder i Sverige genom regionala Hushållningssällskap:

  • Nordviks Naturbruksgymnasium, är den nordligaste belägna och Önnestadsgymnasiet, nära Kristianstad i Skåne, är det sydligaste.
  • I öst erbjuds naturbruksprogrammet på Wisbygymnasiet, Gotland Grönt Centrum.
  • I väst finns naturbruksprogrammet på Strömma Naturbrukscentrum, nära Göteborg och Borås.
  • Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har flest elever, genom att driva tre naturbruksgymnasier i Småland med totalt nästan 600 ungdomar på sina tre skolor: Gamlebygymnasiet, Naturbruksgymnasiet Kalmar och Ingelstadsgymnasiet.

Den mest populära studieinriktningen läsåret 2020–2021 är djur, där över hälften eller 56 procent av eleverna återfinns. Därefter kommer lantbruksinriktning. Skogsinriktning väljer sju procent av de studerande. Den minsta inriktningen är trädgård, som cirka en procent av eleverna väljer. För kommande läsår ser tendensen ut att hålla i sig genom att samtliga skolor ovan noterar att fler sökande än tidigare.

Lisbeth Rauden