Några råd till nye landsbygdsministern

"Landsbygdsministern måste vara lyhörd inför dem som dagligen verkar för en levande landsbygd".

Hushållningssällskapet Norrbotten–Västerbotten skriver till landsbygdsministern i ATL:s synpunkten

Tre representanter för Hushållningssällskapet Norrbotten–Västerbotten med ordförande Sven-Erik Österberg i spetsen ger råd för hur regeringens nye landsbygdsminister ska jobba för att få en livskraftig landsbygd.

Bland råden nämns bland annat:

• Verka för att våra företagare i Sverige har samma konkurrensvillkor som övriga världen. I dag beräknas till exempel en mjölkproducent förlora cirka 30 öre per kilo mjölk eller motsvarande cirka 3 000 kronor per ko och år på grund av tuffare regler än övriga världen.

• Satsa på forskning och försök inom den gröna sektorn i syfte att förbereda oss för ett förändrat klimat. En avgörande del i en sådan satsning är att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som tillhör landsbygdsministerns ansvarsområde, åter stärker sin verksamhet i norra Sverige.

• Besöka Finland för att ta reda på hur Finland ofta lyckas med att tolka EU-reglerna till sin fördel och inte som i Sverige, alltför ofta, till sin nackdel.

Författarna avslutar med att fråga vilka ambitioner vår nye landsbygdsminister har då det gäller att tillvarata den utvecklingspotential som finns inom de gröna näringarna?

Ska bli spännande att se svaret.

Hela artikeln finns att läsa här: Några råd till nye landsbygdsministern

Förutom ordförande Sven-Erik Österberg skriver:
Bernt Wikström, vice ordförande
Jan-Olof Puranen, vd
Hushållningssällskapet Norrbotten–Västerbotten