Möjligheterna att producera nya gödselprodukter baserade på rötrester från biogasproduktionen

Hushållningssällskapet Hallands medarbetare Sara Bergström Nilsson  har skrivit en rapport om möjligheterna att producera nya gödselprodukter baserade på rötrester från biogasproduktionen.

Rapporten beskriver nya forskningsresultat, ny teknik samt tips från Europeiska projekt som arbetar med liknade frågeställningar.

Rapport Högkvalitativa gödselrester

Har du frågor om gödsel eller biogasproduktion är du välkommen att kontakt Sara för mer information om våra tjänster. Antingen via e-post eller på telefon 035-465 09.