Möjlighet att köpa boken ”Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor” till specialpris!

”Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor” är en ny bok som inte bara riktar sig till studenter utan även till konsumenter. I boken ger man ett helhetsgrepp på svenskt jord- och skogsbruk.

Nu har Hushållningssällskapets kunder och medlemmar möjlighet att köpa boken till specialpris! Klicka på länken och beställ ditt ex redan idag!

Håkan Fogelfors är huvudredaktör för boken som ges ut av Studentlitteratur och boken är en uppföljare utav boken ”Växtproduktion i jordburket”.

– Jag erbjöd mig att ”inrama” läroboken med ett helhetsgrepp på svenskt jord- och trädgårdsbruk, säger Håkan Fogelfors. Jag ville ge en historisk tillbakablick och beskriva förutsättningar i en global värld, klimatfrågor, hållbarhet och framtidsutsikter. Allt för att ge en bredare läsekrets insyn och ökad förståelse för behovet av ett svenskt jordbruk. Säger Håkan Fogelfors i ett pressmeddelande.