Hushållningssällskapet Halland Projekt

Minimera viltskador med hjälp av intelligenta drönare

Är dina fält drabbade av viltskador? Viltskador är en stor utmaning på många håll och kostnaden för skördebortfall och kvalitetsförsämringar är betydande.

I projektet VILL(T)SAM är målet att ta fram en ny innovativ drönarlösning som kan valla, störa och skrämma bort vilt från växande gröda och på det sättet minska och förebygga viltskadorna. Vill du vara med och delta i utvecklingsarbetet i skarpt läge i Halland? Målsättningen är att det ska finnas en färdig produkt i slutet av 2024.

Vill du bli testpilot?

Vi behöver din hjälp! Vi ska nu testa och utvärdera och se till att produkten uppfyller de krav som du som lantbrukare eller markägare har. Vill du bli en av våra testpiloter i Halland? För att kunna vara testpilot kommer du få utbildning och den stöttning som du behöver under testperioden.

Detta får du som testpilot:

  • Tillgång till en drönare utrustad med FLOX Robotics avancerade teknologi för att avleda vilt från växande gröda på din gård, under försöksperioden april-juli eller augusti-oktober.
  • Teknisk support och stöd från FLOX Robotics viltexpert under hela försöksperioden.
  • Gedigen utbildning i flygning och handhavande av avancerad drönarteknik av Flox Robotics och Hushållningssällskapet.
  • Uppföljning av beståndsutveckling med stöd från Hushållningssällskapet.

Detta behöver du bidra med:

  • Areal med traditionell växtodlingsgröda där viltskador är vanligen förekommande.
  • Egen inställning av patrullområde och ramar för drönarens arbete inför varje flygning.
  • Manuell flygning av drönaren, visuell kontakt med drönaren under flygning samt byte och laddning av batterier.
  • Dokumentera och delge dina förutsättningar, förväntningar och dina erfarenheter.

Du bidrar till utvecklingen

Genom att vara en av få utvalda lantbrukare som deltar i detta pilotförsök, bidrar du till vårt mål att fortsätta utveckla världens första autonoma drönartjänst för vilthantering. Skicka din intresseanmälan via mejl till villtsam@hushallningssallskapet.se

Läs mer om projektet VILL(T)SAM

Bild: Flox Robotics

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden